S ohledem na epidemiologickou situaci související s onemocněním COVID-19 rozhodl výbor České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP o přesun konference gynekologie dětí a dospívajících na říjen 2021.

V případě dobré epidemiologické situace se konference bude konat v Lázních Bělohrad od 14. do 16. října 2021.

Registrace bude spuštěna v průběhu června 2021.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé dětské gynekologie,

bohužel Vám musíme oznámit, že v souvislosti s aktuální situací a protiepidemickými opatřeními proti nákaze koronavirem (COVID-19) jsme museli naši 52. konferenci gynekologie dětí a dospívajících, která byla plánovaná na 22.–24. října 2020, opět odložit. Termín našeho odloženého setkání plánujeme na říjen 2021. Místo našeho setkání se nezmění. 

Naše 52. konference GDD by se měla konat ve dnech 14.–16. října 2021 v městečku Lázně Bělohrad, které leží v malebném podhůří Krkonoš. Bude nám velkou ctí Vás znovu pozvat na 52. konferenci gynekologie dětí a dospívajících, pokud opatření související s nákazou a protiepidemickými opatřeními toto dovolí. 

Konferenci organizuje Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí gynekologie dětí a dospívajících ČGPS a také s naší partnerskou slovenskou organizací – Sekcí gynekologie dětí a dospívajících SGPS. Organizaci zajišťuje, jako již tradičně, firma AMCA.

Součástí konference bude jednodenní workshop s tématem „Forenzní aspekty v denní praxi“, do kterého jsme jako přednášející pozvali odborníky zabývající se touto problematikou z pohledu různých specializací.

Pro letošní, respektive příští rok jsme zvolili téma konference „Chyby a omyly v diagnostické a léčebné péči ovaria“. Rádi uvítáme zajímavá sdělení z praxe dětského gynekologa i prezentace v rámci mezioborové spolupráce. Organizační výbor se těší na všechna kvalitní sdělení z celé šíře našeho oboru.

Můžeme být právem hrdi na naši komunitu GDD. Jen málo odborných medicínských konferencí má tak dlouhou tradici, o čemž svědčí více jak 50 uskutečněných setkání dětských a dorostových gynekologů s významnou účastí kolegů především z pediatrických oborů a v neposlední řadě i sestřiček – našich nepostradatelných spolupracovnic.

I když o důležitosti oboru GDD není pochyb, náš obor se bohužel potýká v pravidelných obdobích se zneuznáním a musíme bojovat za svou existenci. I přes tuto nepřízeň se náš obor významně posunul dopředu a GDD se opět stala součástí subspecializačních oborů gynekologie a porodnictví.

Mezi významné úspěchy patří vydání knihy Dětská gynekologie. Snažíme se náš obor medializovat prostřednictvím různých aktivit, jako jsou přednášky a odborné publikace. Odatestovali noví mladí dětští gynekologové. Dále jsme navázali spolupráci s Evropskou asociací gynekologie dětí a dospívajících (EURAPAG), která podporuje náš záměr, a společně pracujeme na vytvoření evropských vzdělávacích programů. Není tedy pochyb, že dětská gynekologie má své pevné místo a tradici v české medicínské obci a že je velmi živou a aktivní komunitou. Proto je velmi důležité, že se všichni příznivci oboru GDD pravidelně schází na našich odborných aktivitách – konferencích GDD.

Naše konference nejsou jen místem k prezentaci odborných sdělení, ale jsou určeny i k setkání s přáteli, k relaxaci, odreagování a pobavení se, třeba při společenském programu, který bude pro Vás již tradičně připraven. Zvolená lokalita skýtá všechny předpoklady pro splnění jmenovaných atributů.

Podrobné informace, registrační formulář a možnost vložení abstraktu najdete opět na těchto webových stránkách.

Vážení přátelé, jménem svým i všech pořádajících organizací bych Vás chtěla srdečně pozvat na 52. konferenci GDD. Budeme rádi, když se naší konference zúčastníte aktivní či pasivní formou. Těšíme se na setkání v Lázních Bělohrad a věříme, že v dubnu 2021 se naše setkání konečně uskuteční! 
  
Se srdečným pozdravem

MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA, IFEPAG
prezidentka konference
předsedkyně České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP


MUDr. Jana Alešová
viceprezidentka konference 
předsedkyně Sekce gynekologie a dospívajících ČGPS ČLS JEP


MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
předsedkyně Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS SLS