Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé dětské gynekologie,

v souvislosti s epidemiologickou situací a protiepidemickými opatřeními proti nákaze koronavirem (COVID-19) jsme museli 52. konferenci gynekologie dětí a dospívajících, původně plánovanou na duben 2020, třikrát zrušit a odložit na pozdější termín. Nyní byl stanoven termín 14.–16. října 2021. Místo našeho setkání se nezmění – jsou to Lázně Bělohrad, malebné městečko v podhůří Krkonoš.

Konferenci organizuje Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí gynekologie dětí a dospívajících ČGPS a také s naší partnerskou slovenskou organizací – Sekcí gynekologie dětí a dospívajících SGPS. Organizaci zajišťuje, jako již tradičně, firma AMCA.

Součástí konference bude i workshop s tématem „Forenzní aspekty v denní praxi“, na který jsme jako přednášející pozvali odborníky zabývající se touto problematikou z pohledu různých specializací (policie, OSPOD, soud, advokacie).

Hlavními tématy konference budou „Chyby a omyly v diagnostické a léčebné péči, varia a kazuistiky“. Rádi uvítáme zajímavá sdělení z praxe dětského gynekologa i prezentace v rámci mezioborové spolupráce. Organizační výbor se těší na všechna kvalitní sdělení z celé šíře našeho oboru.

Můžeme být právem hrdi na naši komunitu GDD. Jen málo odborných medicínských konferencí má tak dlouhou tradici, o čemž svědčí více jak 50 uskutečněných setkání dětských a dorostových gynekologů s významnou účastí kolegů především z pediatrických oborů a v neposlední řadě i sestřiček – našich nepostradatelných spolupracovnic.
I když o důležitosti oboru GDD není pochyb, náš obor se bohužel potýká v pravidelných obdobích se zneuznáním a musíme bojovat za svou existenci. I přes tuto nepřízeň se náš obor významně posunul dopředu a GDD se opět stala součástí subspecializačních oborů gynekologie a porodnictví.

Mezi významné úspěchy patří vydání knihy Dětská gynekologie. Snažíme se náš obor medializovat prostřednictvím různých aktivit, jako jsou přednášky a odborné publikace. Odatestovali noví mladí dětští gynekologové. Dále jsme navázali spolupráci s Evropskou asociací gynekologie dětí a dospívajících (EURAPAG), která podporuje náš záměr, a společně pracujeme na vytvoření evropských vzdělávacích programů. Není tedy pochyb, že dětská gynekologie má své pevné místo a tradici v české medicínské obci a že je velmi živou a aktivní komunitou. Proto je velmi důležité, že se všichni příznivci oboru GDD pravidelně schází na našich odborných aktivitách – konferencích GDD.

Naše konference nejsou jen místem k prezentaci odborných sdělení, ale jsou určeny i k setkání s přáteli, k relaxaci, odreagování a pobavení se, třeba při společenském programu, který bude pro Vás již tradičně připraven. Zvolená lokalita skýtá všechny předpoklady pro splnění jmenovaných atributů.

Podrobné informace, registrační formulář a možnost vložení abstraktu najdete opět na těchto webových stránkách.
Vážení přátelé, jménem svým i všech pořádajících organizací bych Vás chtěla srdečně pozvat na 52. konferenci GDD. Budeme rádi, když se naší konference zúčastníte aktivní či pasivní formou. Těšíme se na setkání v Lázních Bělohrad a věříme, že v říjnu 2021 se naše setkání konečně uskuteční!
 Se srdečným pozdravem

MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA, IFEPAG
prezidentka konference
předsedkyně České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP


MUDr. Jana Alešová
viceprezidentka konference
předsedkyně Sekce gynekologie a dospívajících ČGPS ČLS JEP


MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
předsedkyně Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS SLS