Z důvodu zákazu konání hromadných akcí je konference v termínu 2.–4. dubna zrušena.
Bude se konat v novém termínu 22.–24. října 2020.
 
Přihlášené účastníky budeme informovat e-mailem. 


 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé dětské gynekologie,

je mi velkou ctí Vás pozvat na 52. konferenci gynekologie dětí a dospívajících. Naše konference se bude konat ve dnech 2.–4. dubna 2020 v městečku Lázně Bělohrad, které leží v malebném podhůří Krkonoš. 
            
Kongres organizuje Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí gynekologie dětí a dospívajících ČGPS a také s naší partnerskou slovenskou organizací – Sekcí gynekologie dětí a dospívajících SGPS. Organizaci zajišťuje, jako již tradičně, firma AMCA.

Součástí konference bude jednodenní workshop s tématem „Forenzní aspekty v denní praxi“, do kterého jsme jako přednášející pozvali odborníky zabývající se touto problematikou z pohledu různých specializací.  
 
Pro letošní rok jsme zvolili téma konference „Chyby a omyly v diagnostické a léčebné péči“ a varia. Rádi uvítáme zajímavá sdělení z praxe dětského gynekologa i prezentace v rámci mezioborové spolupráce. Organizační výbor se těší na všechna kvalitní sdělení z celé šíře našeho oboru.
 
Můžeme být právem hrdi na naši komunitu GDD. Jen málo odborných medicínských konferencí má tak dlouhou tradici, o čemž svědčí více jak 50 uskutečněných setkání dětských a dorostových gynekologů s významnou účastí kolegů především z pediatrických oborů a v neposlední řadě i sestřiček – našich nepostradatelných spolupracovnic. 
 
I když o důležitosti oboru GDD není pochyb, náš obor se bohužel potýká v pravidelných obdobích se zneuznáním a musíme bojovat za svou existenci. I přes tuto nepřízeň se náš obor významně posunul dopředu a GDD se opět stala součástí subspecializačních oborů gynekologie a porodnictví. 

Mezi významné úspěchy patří vytvoření Vzdělávacího programu subspecializačního oboru GDD a vydání knihy Dětská gynekologie. Snažíme se náš obor medializovat prostřednictvím různých aktivit, jako jsou přednášky a odborné publikace. Odatestovali noví mladí dětští gynekologové. Dále jsme navázali spolupráci s Evropskou asociací gynekologie dětí a dospívajících (EURAPAG), která podporuje náš záměr, a společně pracujeme na vytvoření evropských vzdělávacích programů. Není tedy pochyb, že dětská gynekologie má své pevné místo a tradici v české medicínské obci a že je velmi živou a aktivní komunitou. Proto je velmi důležité, že se všichni příznivci oboru GDD pravidelně scházíme na našich odborných aktivitách – konferencích GDD. 
 
Naše konference nejsou jen místem k prezentaci odborných sdělení, ale jsou určeny i k setkání s přáteli, k relaxaci, odreagování a pobavení se, třeba při společenském programu, který bude pro Vás již tradičně připraven. Zvolená lokalita skýtá všechny předpoklady pro splnění jmenovaných atributů.
  
Vážení přátelé, jménem svým i všech pořádajících organizací Vás zveme na 52. konferenci GDD. Budeme rádi, když se naší konference zúčastníte aktivní či pasivní formou. Těšíme se na setkání v Lázních Bělohrad. 
  
Se srdečným pozdravem

MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA, IFEPAG
prezidentka kongresu 
předsedkyně České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP


MUDr. Helena Neumannová, IFEPAG
viceprezidentka konference 

MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
předsedkyně Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS SLS