alesova-hlava.png

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

v termínu od 20. 4. do 22. 4. 2023 se bude v hotelu Galant v Lednici konat naše tradiční konference – v pořadí již 54. konference gynekologie dětí a dospívajících.

Tentokrát jsme pro Vás zvolili téma Mezioborová spolupráce gynekologie dětí a dospívajících, neboť spektrum obtíží, které s našimi malými a dospívajícími pacientkami řešíme, stále více překračuje rámec našeho oboru. Často řešíme kompetence, kdo je vlastně v konečném důsledku za finální řešení daného mezioborového problému zodpovědný, zda my jako dětští gynekologové nebo spolupracující specialista či praktický lékař pro děti a dorost.

Očekáváme, že všichni dohromady, jako nakonec pokaždé na naší konferenci, si navzájem sdělíme své zkušenosti v této oblasti mezioborové spolupráce a že výsledné informace budou přínosné pro každého z nás.

Na stejné téma pro Vás chystáme dnes již tradiční součást našich konferencí – workshop, ve kterém bychom rádi s přizvanými specialisty z jiných oborů otevřeli anoncovanou problematiku a na konkrétních případech si ukázali variabilitu možných řešení v mezioborové spolupráci s námi, dětskými gynekology.

V neposlední řadě Vás zveme do nádherné lokality Lednicko-valtického areálu, kde očekáváme, že Vás uspokojíme nejen kvalitou odborného programu naší 54. konference gynekologie dětí a dospívajících, ale že se Vám nabídne i prostor pro relaxaci v tomto nádherném prostředí plném zahrad, zeleně, možností turistiky ať již pěší nebo na kole.

Přejeme Vám všem, ať čas, který společně na konferenci strávíme, je pro nás všechny příjemný a přínosný.

Za celý organizační výbor a výbor Sekce gynekologie dětí a dospívajících

MUDr. Jana Alešová