Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé dětské gynekologie,

je mi velkou radostí a ctí pozvat Vás na 51. konferenci dětské gynekologie, která se bude konat ve dnech 4. – 6. dubna 2019 v Novém Adalbertinu v krásném historickém Hradci Králové.

Kongres organizuje Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS v tradiční spolupráci s partnerskými organizacemi – Sekcí gynekologie dětí a dospívajících SGPS a s Českou společností gynekologie dětí a dospívajících. S organizační stránkou nám bude nápomocna firma AMCA.

Málo odborných medicínských konferencí má tak dlouhou tradici – 50 uskutečněných setkání dětských a dorostových gynekologů s významnou účastí kolegů především pediatrických oborů a v neposlední řadě i sestřiček – našich nejbližších každodenních spolupracovnic. Není pochyb, že dětská gynekologie má své pevné místo a tradici v české medicínské obci a že je velmi živou a aktivní komunitou. Přes nepřízeň některých úřadů a organizací se nám podařilo udržet gynekologii dětí a dospívajících jako postgraduální obor.

Pro letošní rok jsme se rozhodli tematicky nelimitovat program. Rádi uvítáme zajímavá sdělení z praxe s pozitivními i negativními zkušenostmi z mezioborové spolupráce. Organizační výbor se těší na všechna kvalitní sdělení z celé šíře našeho oboru.

Naše konference nejsou jen o odborné práci, jsou i místem přátelského setkání a kulturních zážitků, k čemuž je zvolená lokalizace ideální. Pro účastníky bude tradičně připraven i společenský program.

Vážení přátelé, jménem svým i všech pořádajících organizací Vás zveme na 51. konferenci dětské gynekologie a budeme rádi, když se naší konference zúčastníte aktivní či pasivní formou. Těšíme se na setkání v Hradci Králové!

Se srdečným pozdravem

doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG
předseda kongresu

MUDr. Miroslav Havlín
místopředseda kongresu