Workshopy

Ultrazvukový workshop 

Čtvrtek 4. 4. 2019, 15–18 hod., cena 250 Kč
Koordinátorka: MUDr. Dagmar Smetanová, CSc., GENNET s.r.o., Praha 

  1. Náhlé příhody břišní 
    doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 

  2. Tumory ovaria
    prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a NNB, Praha

  3. Zobrazení náhlých příhod břišních u dětí 
    MUDr. Zuzana Holubová, Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM, Praha