Workshop

Forenzní aspekty v denní praxi

Koordinátorka: MUDr. Hana Kosová, Ph.D.

Cena 500 Kč