Workshop

Forenzní aspekty v denní praxi

Koordinátorka: MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
Cena: 500 Kč