Akreditace ČLK

Vzdělávací akce je akreditována Českou lékařskou komorou a pořádána dle stavovského předpisu ČLK číslo 16.

Název vzdělávací akce:
54. konference gynekologie dětí a dospívajících 

ID vzdělávací akce:
110989

Název vzdělávací akce:
54. konference gynekologie dětí a dospívajících

Počet přidělených kreditů:
13

Certifikáty
Kredity získané za aktivní i pasivní účast na konferenci budou členům ČLK připsány automaticky.
Počet kreditů získaných za účast na všech vzdělávacích akcích lze zjistit po přihlášení do Vzdělávacího portálu ČLK.