Pořadatel

Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS SLS 

ve spolupráci s Českou společností gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP  a Sekcí gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP

        

Organizační a programový výbor konference
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. | Prezident
MUDr. Miroslav Havlín | Víceprezident

Ostatní členové výboru
MUDr. Jana Alešová
MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
MUDr. Dana Ondrová, Ph.D.
MUDr. Jana Skřenková

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
MUDr. Leoš Teslík
MUDr. Jiří Vambera