Pořadatel

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP

ve spolupráci s Českou společností gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP a Sekcí gynekologie dětí a dospívajících SGPS SLS

        

Organizační a programový výbor konference

MUDr. Jana Alešová
prezidentka konference 
předsedkyně Sekce gynekologie a dospívajících ČGPS ČLS JEP


MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA, IFEPAG
viceprezidentka konference
předsedkyně České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP


MUDr. Tibor Feldmár
MUDr. Nataša Feráková
MUDr. Hana Kosová, Ph.D., IFEPAG
MUDr. Martin Mužík
MUDr. Helena Neumannová, IFEPAG
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., IFEPAG
MUDr. Igor Sedliak
MUDr. Jana Skřenková
MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG
MUDr. Leoš Teslík, IFEPAG