Pořadatel

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP

ve spolupráci se Sekcí gynekologie dětí a dospívajících SGPS SLS a Sekcí gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP

        

Organizační a programový výbor konference

MUDr. Dana Ondrová, Ph.D.| Prezidentka
MUDr. Jana Alešová | Víceprezidentka

Ostatní členové výboru

MUDr. Tibor Feldmár
MUDr. Nataša Feráková
MUDr. Miroslav Havlín
MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
MUDr. Helena Neumannová
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
MUDr. Jana Skřenková
MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
MUDr. Leoš Teslík
MUDr. Jiří Vambera