Pořadatel

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP

ve spolupráci se Sekcí gynekologie dětí a dospívajících SGPS SLS a Sekcí gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP

        

Organizační a programový výbor konference

MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA, IFEPAG
prezidentka konference
předsedkyně České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP


MUDr. Jana Alešová
viceprezidentka konference 
předsedkyně Sekce gynekologie a dospívajících ČGPS ČLS JEP


Ostatní členové výboru

MUDr. Tibor Feldmár
MUDr. Nataša Feráková
MUDr. Miroslav Havlín
MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
MUDr. Helena Neumannová
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
MUDr. Jana Skřenková
MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
MUDr. Leoš Teslík
MUDr. Jiří Vambera