Pořadatel

Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS SLS 

ve spolupráci s Českou společností gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP  a Sekcí gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP

        

Organizační a programový výbor konference
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. | Prezident
MUDr. Miroslav Havlín | Víceprezident

Ostatní členové výboru

MUDr. Jana Alešová
MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
MUDr. Dana Ondrová, Ph.D.
MUDr. Jana Skřenková
MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.
MUDr. Leoš Teslík
MUDr. Jiří Vambera
MUDr. Tibor Feldmár
MUDr. Nataša Feráková
MUDr. Helena Neumannová