Důležité upozornění

S ohledem na epidemiologickou situaci související s onemocněním COVID-19 rozhodl výbor České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP o přesunu konference gynekologie dětí a dospívajících na říjen 2021.

V případě dobré epidemiologické situace se konference bude konat v Lázních Bělohrad od 14. do 16. října 2021.

Registrace již spuštěna.